บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ)

TWZ นัดประชุมวิสามัญผถห.ครั้งใหม่ 25 ก.พ.พร้อมเว้นนับองค์ฯหลังวานนี้ล่ม

TWZ นัดประชุมวิสามัญผถห.ครั้งใหม่ 25 ก.พ.พร้อมเว้นนับองค์ฯหลังวานนี้ล่ม

บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 แต่เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นจำนวน 77 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,124,372,138 หุ้น คิดเป็น 31.5380% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 มีมิติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งใหม่) ในวันที่ 25 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเดิม ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้ยึดถือเอารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 12 ม.ค.564 และการประชุมครั้งหน้านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28

2. เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) ในวันที่ 11 ก.พ.64 และวันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในวันที่ 1-5 มี.ค.64 (5 วันทำการ) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) วันที่ 5 มี.ค.64 และวันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่วันที่ 24-30 มี.ค.64 (5 วันทำการ) ufa

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่นจำกัด มหาชน เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สื่อสารที่ครบวงจร รวมถึงอุปกรณ์ เชื่อมต่อ สมาร์ทโฟน ที่ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ Security Product และ Entertainment Product ภายใต้การควบคุมคุณภาพมาตรฐานTWZ

ด้วยความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค บวกกับความเชี่ยวชาญในศักยภาพของบริษัทและทีมงานทั้งหมด ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจาก AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถืออันดับ 1 ของประเทศมอบสิทธิ์ในการเปิดร้านAIS Shop by partner และ AIS/Telewiz ในพื้นที่หลักๆ ของกรุงเทพ พร้อมกับเปิดให้บริการต่างๆของ AIS อย่างครบวงจรรวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง ทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายซิมการ์ด AIS โทรศัพท์มือถือในโครงการของ AIS และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง AIS Fiber ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนในการขยายงานเพื่อให้ครอบคลุมระบบสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อรองรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคเครือข่ายไร้สาย 5G ที่อุปกรณ์หลากหลายชนิดจะเชื่อมต่อและสื่อสารเข้าหากันอย่างมีประสิทธิภาพ เรารวมเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า IOT หรือ internet of thing จะถูกพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน โดยจะมีสมาร์ทโฟนเป็นศูนย์กลางเครื่องมือควบคุมแสดงผลเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นบริษัทTWZ จึงได้พัฒนาสมาร์ทโฟน อุปกรณ์เชื่อมต่อ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามแนวคิดTWZ Smartphone For everyone

สินค้า TWZทุกชิ้นเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสากล มีการควบคุมคุณภาพโดยทีมงาน TWZสาขาเซินเจิ้น ที่ดูแลและตรวจสอบQC ผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพส่งถึงมือลูกค้า

TWZ ได้เร่งเห็นโอกาส ในยุคเครื่อข่ายไร้สาย 5G ได้พัฒนา และจัดหาสินค้าประเภท Super Gadget ที่สินค้าประเภทนี้ เริ่มจะเข้ามาเป็นส่วนนึงในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น  และทาง TWZ ยังได้จับมือกับบริษัทผลิตอุปกรณ์คุณภาพชั้นนำ แบรน Qoovi ที่จัดจำหน่ายแล้วกว่า 12 ประเทศ โดยบริษัทได้รับThailand

ปัจจุบัน TWZมีช่องทางการจัดจำหน่าย ในหลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพ ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ทั่วประเทศ ครบทุกจังหวัด มากกว่า 300 ร้านค้า และยังมีการจำหน่ายบนระบบonline ผ่านช่องทาง online marketplace ทั้ง Lazadaและ Shopee รวมทั้งผ่านช่องทาง TV Digital ดาวเทียม กับพันธมิตร อาทิเช่น TV direct  True Shopping TVDmomo และอีกหลายช่องทีวีชั้นนำโดยบริษัทมีระบบทีมงาน Call center และศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการบริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *