SAMART ออกหุ้นกู้ 1,250 ลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4% ให้สถาบัน-รายใหญ่

SAMART ออกหุ้นกู้ 1,250 ลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4% ให้สถาบัน-รายใหญ่จองซื้อ 21-23 ก.ค.

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 1,250 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค.63 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต Stable เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือ บางส่วนเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวภายใน 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

แทงบอล

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *