PICO ตั้ง”เชีย ยวน จวิน” นั่งรักษาการ CEO แทน”ศีลชัย เกียรติภาพันธ์”

PICO ตั้ง”เชีย ยวน จวิน” นั่งรักษาการ CEO แทน”ศีลชัย เกียรติภาพันธ์” มีผล 31 ก.ค.63

บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) (PICO) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทรับทราบการยุติการขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ของนายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป และรับทราบการลาออกของนายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ จากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติแต่งตั้งนางสาวเชีย ยวน จวิน ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ แทนนายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

แทงบอล

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *