EGCO เข้าลงทุน 28% โรงไฟฟ้าขนาด 972 MW ประเดิมรุกเข้าสหรัฐฯครั้งแรก

EGCO เข้าลงทุน 28% โรงไฟฟ้าขนาด 972 MW ประเดิมรุกเข้าสหรัฐฯครั้งแรก

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัท เอ็กโก ลินเดน ทู แอลแอลซี (EGCO Linden II, LLC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท เออีไอเอฟ ลินเดน เอสพีวี แอลแอลซี (AEIF Linden SPV, LLC) และบริษัท ไฮสตาร์ แคปปิตอล จีพี โฟร์ แอลพี (Highstar Capital GP IV, L.P.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 28 ในบริษัท ลินเดน ทอปโก้ แอลแอลซี (Linden Topco LLC) โดยคาดว่าการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 หลังจากดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ในการปิดรายการซื้อขายแล้วเสร็จ

โรงไฟฟ้า “ลินเดน โคเจน” ขายไฟฟ้าและให้บริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าแก่ระบบและโครงข่ายไฟฟ้าในรัฐนิวยอร์ก (NY-ISO Zone J) และตลาดซื้อขายไฟฟ้าพีเจเอ็ม พีเอส นอร์ธ (PJM PS North) ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นตลาดไฟฟ้า 2 แห่ง ที่มีความต้องการไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสำรองสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า “ลินเดน โคเจน” ยังมีสัญญาขายไอน้ำและไฟฟ้าระยะยาวกับผู้รับซื้อรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่น่าลงทุน

นายเทพรัตน์ กล่าวว่า การซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน นับเป็นการเข้าลงทุนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นตลาดพลังงานขนาดใหญ่ ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศมากกว่า 1,100 กิกะวัตต์ มีโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอีกมาก รวมทั้งยังส่งเสริมการ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติด้วย ดังนั้น การลงทุนครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของเอ็กโก กรุ๊ป ในการเปิดเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา และสร้างฐานการลงทุนเพื่อต่อยอดสู่โอกาสการลงทุนใหม่ในสหรัฐอเมริกาต่อไปในอนาคต ufa

ประวัติองค์กร

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และต่อมาได้จดทะเบียนหุ้นเอ็กโกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538

เอ็กโก กรุ๊ป ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนั้น รายได้หลักของเอ็กโก กรุ๊ป มาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุ่มเอ็กโก สามารถผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภททั้งก๊าซธรรมชาติ แอลเอ็นจี ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังใส่ใจต่อการธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ครอบคลุมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และร่วมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนและสังคมวิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
2. มีความเชื่อถือได้ในการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน
3. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

เอ็กโก กรุ๊ป เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Shareholders) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท เท็ปเดียเจเนอเรติ้ง บี.วี. จำกัด นอกจากนั้น ยังมีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *