B52 ตั้งบ.ย่อยใหม่รุกธุรกิจให้บริการทางการเงิน หวังต่อยอดกิจการ

B52 ตั้งบ.ย่อยใหม่รุกธุรกิจให้บริการทางการเงิน หวังต่อยอดกิจการ

บมจ.บี-52 แคปปิตอล (B52) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (4 มิ.ย.) อนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ จำนวน 1 บริษัท เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการทางการเงินในลักษณะการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า โดยอาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัทย่อยใหม่ อยู่ภายใต้ชื่อบริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงิน โดยการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ตัวแทนรับโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการเป็นตัวแทนรับชำระค่าบริการ ค่าสินค้า และรับเติมเงิน โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 75% คิดเป็นเงินลงทุนรวม 3.75 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือในบริษัทย่อยใหม่ ได้แก่ นายปิยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ ถือหุ้น 15.1% และนายชวภาส องค์มหัทมงคล ถือหุ้น 9.9% โดยบุคคลทั้งสอง มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจและเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับธนาคาร สถาบันการเงินและผู้ร่วมธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงิน ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจ

ทางเข้า Ufabet

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *