สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก ทักษะที่

มีห้าชุดของทักษะทั่วไปที่สถาปนิกมีอำนาจมากที่สุดคือ :

1) การปลดปล่อยจินตนาการ

2) ความไวของการออกแบบ

3) ทักษะการนำเสนอ

4) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

5) ทักษะการจัดการ

ทุกคน มิได้ จะ แปลงเป็น ความชำนาญ อย่างมาก ใน ทุก พื้นที่ พวกนั้น หลาย ทดแทน โดย การ

เป็น ผู้ส่งเสริม ร่วมกับ คนอื่นๆ เพื่อ ได้การ แตกต่างก้น ในความจริง ความร่วมแรงร่วมใจ ทาง

สถาปัตยกรรม สูงที่สุด ซึง มี หลาย ฟัน คน จะ มีเหตุที่เกิดจาก สั่งจำเป็น ของ แต่ละบุคคล เพื่อ

เสริม ความถนัด การจัดการ คนอื่น แล้วก็ ผลตอบแทน

คนเขียนแบบ คนที่ มุ่งหมาย จะ ดำเนินการ เป็น บุคลากร มากยิ่งกว่า สถาปัตยกรรม ควรจะมี

ความรู้ความเข้าใจ ใน ทุก ความชำนาญ กลุ่มนี้ เล็กน้อยหากว่า พวกเขา จะ ไม่อยุ่ ใน กลุ่มผู้

ปฏิบัติหน้าที่ ข้างบน นักออกแบบ ที นำมาซึ่ง อาชีพ เปลี่ยนเป็น ความชำนาญ ใน ทั้งหมดทั้ง

ปวงของ พวกเขา

ทักษะในรายละเอียดเพิ่มเติม

ปล่อย ความนึกคิด ที่จะ หายาก สูงที่สุด โดยเฉพาะ จินตนาการ ที่ เป็น ผิด ยั้ง, วิสัยทัศน์รวมทั้ง

เปิด ให้เป็นได้ ทั้งปวง สำหรับในการ จัดการกับปัญหา โลก ที่ ข้อเท็จจริง

นี้ควรจะมี บุคลิก ประกอบกิจการรวมทั้ง หน้าที ของ นักวิทยาศาสตร์ นักแสดง, นักตรรกศาสตร์

emotionalist, วิศวกรบทกลอน , นักทฤษฎี กิจกรร – เวลาที่ มีส่วน ผสม ของความอยากรู้

อยากเห็น จริง แล้วก็ จินตนาการ ที่ ไม่มี ขอบเขต ที่ เป็น กัน ใน กลุ่ม เด็กตัวเล็กๆ ก็ ชอบ ไม่สนับ

สนุน แล้วก็ เพื่อ คน โดยมาก จะ สูญเสียมัน ไป พร้อม ร้องทุกข์ ที่ พบมาก ใน กลุ่ม คนที่ จบการ

ศึกษาจาก สถานศึกษา สถาปัตยกรรม เกิดเรื่อง เกี่ยวกับ ปริมาณ จำกัด ของ จินตนาการ ความ

คิตริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ พวกเขา ได้รับอนุญาต ให้ ใช้ ใน สถานทีเรียน

ความไว สำหรับเพื่อการ วางแบบ รวมทั้ง ความสามารถ การรับทราบ ราคะ แล้วก็ รวม กับ การรับ

ทราบ ของ องค์ประกอบ ด้านใน ของ วัตถุ ธรรมชาติ , ทรัพยากร ของ ประวัติศาสตร์ ทางต้าน

วัฒนธรรม , เพลงและก็เครื่องฮนวยความสะดวก ที่ มี ศิลป์ ใน ทั่วๆไป

การเล่าเรียน นักออกแขบ รวมทั้ง การ เจอ สุงที่สุด เท่าที เป็นได้ ของ ที ยอดเยี่ยม ของ ทั้งหมด

ทั้งปวง ใน ศิลป์ รวมทั้ง สถาปัตยกรรม ซึ่ง รวมทั้ง การเรียนรู้ ของ เหตุผล ที่ว่า เพราะเหตุไร ศิลปิ

ที่ ส่งผลเสีย อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ ผู้คน และก็ กรรมธีการ ที่ นักแสดง สร้าง ประสบการณ์ ความ

งดงาม ความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ ใส่ใจ ใน ค่า ของ ประสบการณ์ ความสวยสดงดงาม รวมทั้ง การ

เล่าเรียน ธรรมชาติ แบบอย่างต้านใน ที่ สร้าง สั่ง ที่ พวกเรา เป็น ประสบการณ์ ที่ สวยสดงดงาม

ในลักษณะ ที่ เป็น หัวใจ ของ สั่ง ที่ พวกเรา มีประสบการณ์ ใน งาน ทัศนศิลปั , นตรี, แล้วก็

สถาปัตยกรรม

ใน สถานศึกษา การออก แขบ มากมาย งาน ของ สตูดิโอ ที่ เกี่ยวพัน กับ การออก แบบตึก ที่

สมมุติ การบริหารร่างกาย ที่ มีจุดประสงค์ เพื่อ ช่วยทำให้เด็กนักเรียน ทำความเข้าใจ สำหรับ

เพื่อการ สังเคราะห์ ส่วนประกอบ ทั้งผอง — เว็บ ที่ ปรารถนา ของผู้ใช้ สภาพอากาศ, วิศวกรรม,

อุปกรณ์ก่อสร้าง, appurtenances, ข้อ จาก้ด ด้านการเงิน แล้วก็ อื่นๆ – ทั้งผอง สำหรับการ

ศาเนินการเชื่อมโยง กัน อย่างใดอย่างหนึง ของศิลI คนเขี้ยนแบบ โดยมาก รวมทั้ง คนเขียน

แขบ ที่ ดีเยี่ยมที่สุด ของเวลา ทั้งผอง มิด้ ชอบ เปลี่ยนเป็น อำนาจ อย่างเต็มเปี่ยม ที่ การบูร ณา

การ ส่วนประกอบ ทั้งผอง กลุ่มนี้ จนถึง ภายหลังจาก ยาวนานหลายปิ้ ของ การกระทำ

ทักษะการนำเสนอรวมถึงความสามารถในการแสดงวิสัยทัศน์หนึ่งของสถ​​าปัตยกรรมที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้อื่นเห็นได้ ในอดีตนี้จะสำเร็จในการวาดภาพหรือการสร้างแบบจำลอง ในอนาคตการเป็นตัวแทนมากขึ้นสองและสามมิติของการออกแบบก็จะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอกลยุทธ์การขัดแย้งใดคนหนึ่งต้องโต้แย้งสำหรับการออกแบบในใบหน้าของฝ่ายค้าน adversarial ที่แข็งแกร่งที่จะต้องได้รับการฝึกฝนและการเพาะปลูกตัวเป็นเกลียว ทักษะในการจัดการกับการวิจารณ์เชิงลบจะเรียนรู้มากที่สุดที่ประสบความสำเร็จแยกต่างหากจากการเรียนรู้วิธีการออกแบบ — พวกเขาจะมีทักษะที่แยกจากกัน

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิครวมถึงความเข้าใจธรรมชาติของวัสดุที่ผลิตและสาเหตุหลักของความล้มเหลว ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐานของการคำนวณโครงสร้างและการคำนวณสำหรับการประเมินความร้อนที่เหมาะสมระบายความร้อนระบายน้ำประปาอุปกรณ์ไฟฟ้า, ไฟ, อะคูสติกและการระบายน้ำ แม้ว่าวิศวกรมืออาชีพจะได้รับการว่าจ้างในการดำเนินการที่ซับซ้อนมากขึ้นหน้าที่วิศวกรรม, สถาปนิกเป็นที่สุดรับผิดชอบในการทำงานของพวกเขาและจะต้องมีความสามารถในการรู้ว่าถ้าพวกเขากำลังดำเนินการ competently หรือไม่

สถาปนิกสร้างภาพวาดที่ทำงานเพื่อแสดงให้ผู้รับเหมาวิธีการแปลการออกแบบที่เป็นจริง ทำให้ภาพวาดเหล่านี้เป็นหนึ่งในที่สุดค่าใช้จ่าย, ใช้เวลานานและมีความเสี่ยงจากความรับผิดชอบทางสถาปัตยกรรมทั้งหมด ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าสาระสำคัญขององค์กรการวาดภาพการจัดการและการที่ดีที่สุดของการปฏิบัติที่ผลิตควรจะนำมาใช้ในโรงเรียน, การทดสอบในสนามและ restudied แล้วในหลักสูตรของการศึกษาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

ทักษะการบริหารจัดการหรือการบริหารห้อมล้อมมากมายของกิจกรรมต่างๆรวมถึงการตลาดและลูกค้า, การจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำนักงานบุคลากรการกำกับดูแลการจัดการโครงการการจัดการบัญชีและการเงิน, การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการเขียนสัญญาความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมความสัมพันธ์กับชุมชน, และสาขาย่อยหลายอย่างเช่นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคในการจัดการกับหน่วยงานกำกับดูแล การจัดการธุรกิจได้รับแบบดั้งเดิมในพื้นที่กำจัดจุดอ่อนและส่วนใหญ่ที่เป็นอันตรายส่วนบุคคลของการปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม กว่า 80% ของศิษย์เก่าของโรงเรียนสถาปัตยกรรมทุกที่กล่าวว่าพวกเขาไม่พอใจอย่างมากกับรูปแบบของการศึกษาของพวกเขานี้ SFIA เป็นที่ทำงานเกี่ยวกับวิธีการใหม่ที่จะแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสตูดิโอออกแบบหลักสูตรเช่นเดียวกับการให้บริการทางวิชาการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สถาปัตยกรรมที่จะคุ้มค่าของชื่อที่จะต้องตอบแทนเ​​พิ่มและกระตุ้นการเจริญเติบโตของมนุษย์และความไวของสติ วิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำสิ่งที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่แม้ว่าเราจะมีเงื่อนงำหลายอย่างจากสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ เรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้คือภารกิจของโรงเรียนแห่งนี้และทุกคนจะยินดีที่จะช่วยเราในการใฝ่หาภารกิจที่

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *