พาณิชย์ เร่ง GIT บูรณาการทุกภาคส่วน เดินหน้าโครงการสินเชื่ออัญมณี

พาณิชย์ เร่ง GIT บูรณาการทุกภาคส่วน เดินหน้าโครงการสินเชื่ออัญมณี เร่งเยียวยาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พาณิชย์  เปิดเผยว่า อัญมณีและเครื่องประดับไทยถือได้ว่าเป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ และประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอันดับที่ 12 ของโลก GIT และเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินอันดับ 1 ของโลก อีกทั้งเป็นผู้ส่งออกพลอยสีอันดับ 3 ของโลก  ซึ่งผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง และทำให้ยอดการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อกระตุ้น และเยียวยาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน) เร่งสร้างบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับผ่านโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence: BWC) และการเร่งเดินหน้าโครงการสินเชื่ออัญมณีและเครื่องประดับ

สำหรับในปี 2564 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยยังต้องให้น้ำหนักกับทิศทางนโยบายของ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ซึ่งมีผลต่อการค้า และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดการระบาดรอบสองซึ่งรุนแรงกว่าเดิมในหลายประเทศในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้การกลับมาดำเนินธุรกิจต้องล่าช้าออกไป

แม้ว่าเศรษฐกิจโลก ปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวแต่เป็นไปอย่างช้าๆ จากปัจจัยเสี่ยงต่อเนื่องมาจากปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยอดหนี้สาธารณะแต่ละประเทศที่สูงขึ้น ปัญหาการว่างงาน การจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศจากกฎระเบียบทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนทิศทางค่าเงินบาทในปี 2564 จะยังคงมีความผันผวนจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของค่าเงินสกุลสำคัญอย่างดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินอื่นๆ จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด ผู้ประกอบการไทยจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ เพื่อปรับกลยุทธ์เตรียมพร้อมรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ

“กระทรวงพาณิชย์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เห็นถึงความเสี่ยงนี้ และมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานราก รวมถึงเยียวยาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้สั่งการให้ GIT เร่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สมาคมต่างๆ เพื่อหามาตรการในการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้ ทางสถาบันได้ก็มีการประสานไปยัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง เพื่อเร่งผลักดันโครงการสินเชื่ออัญมณี ให้เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ซื้อ – ผู้ขายอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า (GIT STANDARD) และการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ผ่านใบรับรอง GIT หรือที่รู้จักในชื่อโครงการ Buy With Confidence (BWC) ซึ่งสถาบันได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ” นายสุเมธ กล่าวปิดท้าย ufa

ประวัติกระทรวงพาณิชย์

“กระทรวงท่าเตียน” ที่สื่อมวลชนมักจะเรียกขานเมื่อกล่าวถึงกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เพราะสถานที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์อยู่บริเวณท่าเตียน สมรภูมิของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์ตามตำนานที่คนไทยทราบกันดี แล้วทำไมกระทรวงพาณิชย์จึงมาอยู่ที่นี่…
  เมื่อเอางานคมนาคมมารวมเข้ากับงานพาณิชย์และถือว่างานพาณิชย์เป็นงานสำคัญ จึงกลับไปใช้ตราพระวิศุกรรมพระวิศุกรรมเป็นเทวดาชำนาญในการช่างตลอดจนการก่อสร้างที่มาเป็นตรากระทรวงพาณิชย์ก็เนื่องจากเป็นตราเก่าและงานของโยธาก็คลี่คลายมาเกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์เป็นลำดับมาในปัจจุบันตราประจำกระทรวงคงเป็นตราพระวิศุกรรมแต่สีเครื่องหมายกระทรวงเปลี่ยนไปใช้สีมอครามตามเดิมที่บานประตูเหล็กใหญ่ของตัวกระทรวงมีแผ่นโลหะกรมเป็นตราภาพงูสองตัวพันไม้ไขว้กัน ตอนบนมีปีกสองข้างติดอยู่ทั้งสองบานเป็นคู่กันเข้าใจว่าตรานั้นเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์ที่เรียกว่า คาดิวซุส (Caduceus) ซึ่งเป็นไม้ถือของเทวดากรีกมีนามว่า เฮอเมส (Hermes) และชาวโรมันเรียกว่าเมอคิวริอุส(Mercurius) ตามประวัติข้างกรีกมีว่า เฮอเมสเป็นโอรสจองเซอุสมหาเทพเป็นช่างเทวดาเฉลียวฉลาดในเชิงประดิษฐ์ต่างๆ เช่นประดิษฐ์พิณ ประดิษฐ์ตัวอักษร ตัวเลข และที่สำคัญก็คือ ประดิษฐ์เครื่องชั่ง ตวง วัด เฮอเมสเป็นที่เคารพบูชาของพ่อค้าวาณิชทั่วไป
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเดินหน้าเจรจาธนาคารออมสิน แก้ปม “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ”

คุณสมชาย  พรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย , รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วย คุณชุมพล  พิทยานนท์ เลขาธิการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมภัตตาคารไทย เจรจากับธนาคารออมสิน ซึ่งมีคุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เข้ารับฟังปัญหา  โดยคุณมงคล  วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการเจรจา

ซึ่งการเจราจาครั้งนี้เป็นการหาทางออกร่วมกันระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการ กับ ธนาคารออมสิน จากปัญหาการยื่นกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นไปด้วยความล่าช้า ทางสมาคมจึงเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับให้กับธนาคารออมสิน  เพื่อให้สมาชิกของสมาคมได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากทางภาครัฐ  ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักมานานกว่า 3 เดือน  ซึ่งผลของการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกเลิกค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ( Front End Fee) สำหรับรายที่ยื่นกู้ไม่เกิน 5ล้านบาท  นอกจากนี้ตัวแทนสมาคมฯยังได้เจรจาขอลดเงื่อนไขการขอสินเชื่อ  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องบริษัท ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจค่อยๆฟื้นตัว รองรับเศรษฐกิจที่กำลังจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้ย้ำถึง หลักเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อผ่านเกณฑ์  ผู้ยื่นขอสินเชื่อจะต้องสามารถชี้แจ้งแหล่งที่มาของรายได้ที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานแสดงต่อธนาคารได้ทั้งหมด

 

การนำเข้า-ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย

กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้านั้น มีขั้นตอน เอกสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งดูยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้น บทความนี้จึงรวบรวมขั้นตอน วิธีการต่างๆ ตลอดจนแบบฟอร์มที่ต้องใช้ เพื่อให้สามารถใช้เป็นหนทางในการทำความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก เพื่อให้ธุรกิจราบรื่นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ

การจัดตั้งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในไทย

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเฉลี่ยเกือบล้านล้านบาท มีการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานกว่าล้านคน และด้วยศักยภาพความพร้อมของไทยจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีวัตถุดิบหลากหลายไหลเวียนมาจากประเทศผู้ผลิตอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีช่างฝีมือเจียระไนพลอยสี เพชร และผลิตเครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีชื่อเสียงติดตลาดโลกมาอย่างยาวนาน จึงดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจจัดตั้งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *