ทีเอ็มบีและธนชาต

บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต มอบดีลสุดคุ้มเอาใจสายชิมเมื่อใช้บริการฟู้ด เดลิเวอรี

บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต มอบดีลสุดคุ้มเอาใจสายชิมเมื่อใช้บริการฟู้ด เดลิเวอรี ผ่าน GrabFood, LINE MAN และ foodpanda

บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต มอบดีลสุดคุ้มเอาใจสายชิมเมื่อใช้บริการฟู้ด เดลิเวอรี ผ่าน GrabFood, LINE MAN และ foodpanda

บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต ให้คุณสั่งอาหารได้ง่าย ๆ พร้อมอิ่มอร่อย ปลอดภัย และคุ้มค่ามากขึ้น รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท เมื่อใช้บริการผ่านฟู้ด เดลิเวอรี ยอดนิยม ได้แก่ GrabFood,  LINE MAN และ foodpanda ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

GrabFood รับส่วนลด 50 บาท เมื่อมียอดสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป เพียงใส่รหัส TMBTB50

LINE MAN  รับส่วนลด 80 บาท สำหรับลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE MAN สั่งอาหารและชำระผ่านบัตรเครดิตครั้งแรก เมื่อมียอดชำระ 300 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถใส่รหัส TMBTB180 และรับส่วนลด  50 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่สั่งอาหารและมียอดชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยใส่รหัส TMBTBFOOD ufa

ประวัติธนาคาร

ปี 2500

กว่ากึ่งศตวรรษแห่ง ความแข็งแกร่ง

ก่อตั้งขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของ ฯพณฯ พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัตน์ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2488 ธนาคารเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2500 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนราชดำเนิน โดยมีประเภทบริการที่จำกัดและมุ่งให้บริการทางการเงินแก่หน่วยงานทหารและข้าราชการทหารเป็นหลัก หลังจากนั้นจึงได้พัฒนาและเติบโตขึ้นโดยลำดับ จนกระทั่งในปี 2506 ธนาคารจึงได้เปิดสาขาแห่งแรกคือ สาขาราชประสงค์

ปี 2507 – 2516

ธนาคารได้ขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินสู่ภาคธุรกิจและเอกชนเพิ่มขึ้นเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของทางการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเภศ และในปี 2516 ธนาคารจึงได้ดำเนินธุรกิจด้วยฐานะธนาคารพาณิชย์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยการขยายฐานการให้บริการสู่ลูกค้าประชาชนโดยทั่วไป และใช้คำขวัญว่า “ธนาคารทหารไทย รับใช้ประชาชน”

ปี 2521

สู่ความเป็นธนาคารพาณิชย์ ที่ยิ่งสมบูรณ์พร้อม

ในปี 2521 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากอาคาร 2 ถนนราชดำเนิน มาสู่อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่บริเวณมุมถนนพญาไทตัดกับถนนศรีอยุธยา และปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้งให้ธนาคารทหารไทย จำกัด เป็นธนาคารพาณิชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นครั้งแรกจาก 10 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท ธนาคารได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งสามารถให้บริการรับฝากถอนเงินต่างสาขาระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาในกรุงเทพฯ? ได้เป็นครั้แรกในปี 2526 และพัฒนาระบบเงินฝากให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบในปี 2528

ปี 2530

ธนาคารได้ขยายฐานการให้บริการทางการเงินออกไปสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยจัดตั้งบริษัทเงินทุนทีเอ็มบี (ฮ่องกง) จำกัด และต่อมายกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานผู้แทนฮ่องกง

ปี 2536

ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ที่พร้อมมูลด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน ต่อมาในปี 2537 ธนาคารได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ปี 2536 – 2538

เป็นระยะเวลาที่ธนาคารได้ดำเนินนโยบาย “มุ่งสู่ธนาคารคุณภาพ” ในระยะที่ 1 อันเป็นการเตรียมความพร้อม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของธนาคาร โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Total Quality Service (TQS) และได้พัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบงานสาขาแบบ Quality Branch พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลภายในสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยเป็นการส่งผ่านระบบ E-mail และ Intranet พัฒนาระบบหักบัญชีอิเล็กทรนิกส์ระหว่างธนาคารพัฒนาบริการทางเงินของธนาคารให้ได้มาตราฐาน ISO 9000 รวมทั้งจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทหารไทย จำกัด โดยได้รับอนุญาติให้ดำเนินการได้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2539 และปี 2540 จึงได้ขยายการดำเนินการสู่ระยะที่ 2 ใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์กรระดับปฏิบัติการ และระดับพนักงาน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *