ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ “บ. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)” ที่ “AAA”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “บ. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)” ที่ “AAA” และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น “Negative” จาก “Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดที่ระดับ “AAA” แต่เปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวเป็น “Negative” หรือ “ลบ” จากเดิม “Stable” หรือ “คงที่”

การเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตในหุ้นกู้ของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) สะท้อนถึงการเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของ Honda Motor Co., Ltd. (HMC) ซึ่งเป็นผู้ให้ Keep Well Agreement และเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท ฮอนด้า ออโตโบบิล (ประเทศไทย) จำกัด (HATC) ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ของบริษัทฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) HMC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” จาก S&P Global Ratings โดยอันดับเครดิตของ HMC ได้ถูกปรับลดลงจากระดับ “A” และ CreditWatch “Negative” หรือ “ลบ” เป็นระดับ “A-“ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” การปรับลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินที่จะถดถอยลงของ HMC จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยคาดว่าการแพร่ระบาดจะส่งผลให้ยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกของ HMC ลดลงเป็นอย่างมาก

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ที่ระดับ “AAA” สะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้จากบริษัทแม่ของบริษัทคือ HATC ซึ่งคุณภาพเครดิตได้รับการปรับเพิ่มขึ้นจาก Keep Well Agreement ที่ HATC ได้รับจาก HMC แม้ว่า Keep Well Agreement จะไม่ใช่การค้ำประกัน แต่ทริสเรทติ้งก็เชื่อว่าอันดับเครดิตของ HMC ที่อยู่ในระดับสูงและความสำคัญของ HATC ในฐานะที่เป็นบริษัทลูกรายสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของ HMC จะทำให้ HMC ให้การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอแก่ HATC เพื่อให้ HATC สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด ในมุมมองของทริสเรทติ้ง HATC มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทย บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีกระแสเงินสดที่มั่นคงและไม่มีภาระหนี้สิน ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทฮอนด้า

ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จะยังคงได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจจาก HATC ต่อไปในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ให้สินเชื่อรถยนต์ซึ่ง HATC ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าของ HATC

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันนี้ HATC รับผิดชอบเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้โดยจะครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3.3 พันล้านบาท (คิดเป็น 110% ของมูลค่าหุ้นกู้) ซึ่งรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ยค้างชำระ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยสัญญาค้ำประกันอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” ของหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกของ HMC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดย HMC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” จาก S&P Global Ratings

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันที่ออกโดยบริษัทฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) อาจได้รับการปรับลดลงได้ในกรณีที่อันดับเครดิตของ HMC ถูกปรับลดลง ขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันอาจปรับเป็น “Stable” หรือ “คงที่” หากแนวโน้มอันดับเครดิตของ HMC เปลี่ยนเป็น “Stable” หรือ “คงที่” อ่านเพิ่มเติม

ทางเข้า ufabet

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *