เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ระวัง “ไฟช็อต vs ไฟดูด”

ตามที่ มี ผู้ใช้ ทวิตเตอร์ ราย หนึ่ง โพสต์

ตามที่ มี ผู้ใช้ ทวิตเตอร์

ตามที่ มี ผู้ใช้ ทวิตเตอร์ ราย หนึ่ง โพสต์ ภาพ สะพานลอย คน ข้าม บริเวณ ปากซอย บรมราช แม่68 เขต ทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เห็นว่า บน สะพานลอย มี ป้าย เตือน ว่า “จับราวปันได ระวังกระแสไฟฟ้า ช็อต (ไฟดูต )” และ ภาพ สายไฟฟ้า สารติดต่อสื่อสาร พิงระโยงระยาง ฟัน กัน กับ ราว จับ สะพานลอย ทำให้ มี กระแส วิจารณ์ว่า อาจส่งผลให้ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ที่ ใช้สะพานลอย แต่ว่าการแขวน ป้าย เตือน ไว้ ก็ ไม่น่า จะ เป็น ทางแก้ ปัญหาเพราะเหตุไร จึงไม่ ปรับปรุง สายไฟ ที่ ระโยงระยาง นั้น ในขณะที สะพานลอย เป็นสาธารณูปโภค ที่ ภาครัฐ จำเป็นต้อง ทำ เพื่อ อำนวยประโยชน์ แก่ ประชากร

ป้าย ที่ กล่าวว่า ระวัง กระแสไฟฟ้า ช็อต (ไฟ ดูด ) นี้ อาจทำให้คนบางทีอาจ สงสัย ว่า “ไฟช็อต” กับ “ไฟดูต” เหมือน หรือ ต่างกัน เพราะเหตุว่า วิธีการใช้ เครื่องหมายวรรคตอน อย่างวงเล็บ นี้ ใช้สำหรับ ขยาย หรือ ชี้แจง ความ ที่อยู่ ด้านหน้า หรือ ใช้ ขยายความ ให้เด่นชัด เพิ่มขึ้นเพื่อ ลด ความไม่ชัดเจน ด้วยเหตุงกล่าว ป้าย ที่ กล่าวว่า “ระวังกระแสไฟฟ้า ช็อต (ไฟดูด )” พอๆกับ ว่าศ ว่า “ไฟ ดูด” กำลัง ขยาย หรือ ชี้แจง เพิ่มอีก กว่า “ไฟ ช็อต”

ไฟดูดคืออะไร

ไฟ ดูด ก่อให้เกิดอันตราย ที่เกิด ขึ้น ด้วย เหตุ ไฟ รั่ว จาก วงจรไฟฟ้า ไป ยัง ส่วน โลหะ ของ วัสดุอุปกรณ์ ที่ ใช้กระแส’ไฟฟ้าต่างๆ แล้วต่อจากนั้น ร่างกาย ของ คน ก็ ไป สัมผัส ส่วน ที่ มี กระแสไฟง อยู่ เข้า ทำให้กระแสไฟ นั้น ไหลผ่าน ร่างกาย ลง สู่ พื้นดิน ทำให้ กล้าม ในร่างกาย ได้รับความเสื่อมโทรม จาก การ ที่ กระแสไฟ ไหลผ่าน มีลักษณะอาการเกร็ง มี แผล ไหม้ ชัก สลบถ้าเกิด ไหลผ่าน หัวใจ หัวใจ จะ ดำเนินการ ผิดจังหวะ เต้น อ่อน ลง รวมทั้ง บางที่อาจ หยุด เต้นเป็นต้นเหตุ ให้เสียชีวิต ท้ายที่สุด

ไฟรั่ว เป็นอาการที่กระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าสู่ภายนอก เช่น จากผิวของสายไฟ จากโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า เกิดได้จากในหลากหลายสาเหตุ เช่น การเดินระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ลักษณะของการสัมผัส เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไปสัมผัสโดนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพชำรุด แตกหัก ฉนวนชำรุด หรือเปียกน้ำ จึงทำให้กระแสไฟฟ้าถ่ายโอนมาสู่คนแล้วพยายามไหลผ่านลงดิน

ไฟช็อตคืออะไร

ไฟช็อต หรือก็คือ ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าจากสายไฟเส้นหนึ่งไหลผ่านไปหาอีกเส้นหนึ่งโดยไม่ผ่านอุปกรณ์โหลด หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ เลย สาเหตุมาจากจากฉนวนไฟฟ้าที่ชำรุด หรือแตะกันโดยบังเอิญ ทำให้การไหลเวียนของไฟฟ้าผิดปกติ ตัวนำไฟฟ้า 2 จุดที่ถ่ายเทพลังงานจำนวนมากหากัน ทำให้เกิดความร้อนสูงในจุดที่มีการลัดวงจร และอาจเกิดประกายไฟขึ้น

ไฟช็อต มักจะมีสาเหตุมาจากการที่อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เช่น สายไฟ ฉนวนสายไฟ หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน ปัญหาใหญ่ของไฟช็อตคือทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ไฟช็อต vs ไฟดูด

ไฟช็อตกับไฟดูดนั้นแตกต่างกัน ไฟดูดจะเป็นลักษณะอาการที่เกิดขึ้น เมื่อร่างกายไปสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า ทำให้เกิดการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าที่ไหลจากแหล่งกำเนิดนั้นผ่านตัวคน และกลับไปหาแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านทางดิน ส่วนไฟช็อต คือการที่ไฟฟ้าลัดวงจร แล้วถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าระหว่างกันจนเกิดความร้อนสูง จนอาจทำให้เกิดประกายไฟ แล้วสิ่งที่ตามมาได้จากไฟช็อต คือ เหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) แต่ไฟดูดไม่ทำให้เกิดไฟไหม้

นอกจากนี้ ไฟช็อตกับไฟดูด ตามความหมายของช่างไฟก็ต่างกัน ช่างไฟจะเรียกไฟช็อตก็คือเห็นเป็นประกายไฟ แต่ถ้าไฟดูดจะเกิดกับคน เช่นเดียวกับความหมายภาษาอังกฤษ ไฟช็อต (ไฟฟ้าลัดวงจร) = Short circuit ส่วนไฟดูด = Electric shock

อันตรายจากไฟฟ้า ก่อให้เกิดความเสียหายได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ไม่ว่าจะไฟช็อตหรือไฟดูด ก็เป็นเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้น ซึ่งมีวิธีป้องกันการเกิดเหตุไฟช็อตไฟดูดได้ ดังนี้

  • หมั่นตรวจสอบสายไฟอยู่เสมอว่ามีการชำรุดหรือไม่
  • ตรวจเช็กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอว่าชำรุด หรือมีไฟรั่วหรือไม่
  • ติดตั้งสายดินและระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าได้ เพราะไฟฟ้าที่รั่วออกมาจะถูกตรวจสอบโดยอุปกรณ์นี้ และตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อมีการลัดวงจร ส่วนสายดินจะช่วยนำกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลให้ไหลลงดินไป ผู้ที่จับอุปกรณ์ไฟฟ้านี้เข้าจะไม่ถูกไฟดูด

กรณีน่ารู้ ล้อมรั้วบ้านปล่อยกระแสไฟฟ้ากันขโมย หากไฟดูดคนมีความผิดหรือไม่

ในกรณีที่บ้านมีการล้อมรั้วแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าตามขดลวด เพื่อป้องกันผู้บุกรุกและป้องกันทรัพย์สินนั้น จะมีความผิดหรือไม่ ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย สถาปนิก

Facebook ทนายเจมส์ LK อธิบายว่า ในกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ผู้ที่ถูกไฟดูดจนได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายนั้นเป็นผู้ที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ที่ป้องกันไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีเจตนาเข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในพื้นที่ เจ้าของพื้นที่สามารถอ้างเหตุป้องกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 หรืออาจเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ตามมาตรา 69 ได้ แล้วแต่กรณี

แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในพื้นที่ได้ (ไม่ได้มีเจตนาบุกรุก) เจ้าของพื้นที่อาจได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 297 หรือ 290 แล้วแต่กรณี

เพราะฉะนั้น การปล่อยกระแสไฟฟ้าตามขดลวดเพื่อป้องกันทรัพย์สิน จะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีเจตนาเป็นคนร้ายหรือไม่นั่นเอง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *