ตลท.เล็งชงบอร์ดเพิกถอน KTECH หลังทำตามกระบวนการถอนหุ้น

ตลท.เล็งชงบอร์ดเพิกถอน KTECH หลังทำตามกระบวนการถอนหุ้นโดยสมัครใจไม่ได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่ ตลท.ขยายระยะเวลาการเพิกถอน บมจ.เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ จะเสนอคณะกรรมการ ตลท.เพื่อพิจารณาเพิกถอนต่อไปนั้น

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลิกการนำเสนอวาระขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติและยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้ KTECH ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทข้างต้นได้

ดังนั้น ตลท.จะเสนอคณะกรรมการ ตลท.เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ทางเข้า Ufabet

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *