“ดีเฮ้าส์พัฒนา”ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 217.20 ล้านหุ้น เข้า mai

“ดีเฮ้าส์พัฒนา”ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 217.20 ล้านหุ้น เข้า mai –  พัฒนาโครงการตามแผน-คืนเงินกู้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) เปิดเผยว่า ขณะนี้ DHOUSE ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) จำนวน 217.20 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาด, ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะใช้เงินในช่วง 63-64

DHOUSE ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในปัจจุบันมีโครงการใน จ.มหาสารคามเป็นหลัก และมีเป้าหมายที่จะขยายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ณ วันที่ 31 มี.ค.63 บริษัทมีโครงการที่ขายหมดและปิดไปแล้ว 1 โครงการ และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ คือ เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์, เดอะ แกรนด์ คาแนล, แกรนด์ บิซ และ พฤกภิรมย์ ศาลากลาง และโครงการในอนาคต 5 โครงการ

บริษัทเตรียมขยายธุรกิจในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า โดยมีโครงการพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ใน จ.มหาสารคาม เป็นที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ตามที่เคยดำเนินการมา และยังมีโครงการจะสร้างคอนโดมิเนียม Low rise ด้วย โดยโครงการตามแผนงาน ได้แก่ U Park เป็นบ้านเดี่ยว รวม 249 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ใน อ.กันทรวิชัย มูลค่าโครงการ 607.07 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 4/64

รวมทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ และคาดว่าจะเปิดขายในช่วงปี 64-65 คือ River Condo เป็นคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise บนเนื้อที่ราว 3 ไร่ อยู่ใน อ.เมืองมหาสารคาม, M Condo เป็นคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise บนเนื้อที่ราว 5 ไร่ อยู่ใน อ.กันทรวิชัย , แกรนด์ บิซ 2 เป็นอาคารพาณิชย์ขนาดกลาง บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ตั้งอยู่ใน อ.เมืองมหาสารคาม, S Condo เป็นคอนโดมิเนียม Low Rise บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ อยู่ใน อ.กันทรวิชัย

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 420.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 311.40 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มเลิศรุ้งพร ถือหุ้นรวมกัน 70.27% ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้วจะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 52.1% และกลุ่มแก้ววิศิษฎ์ ถือหุ้น 29.73% จะลดสัดส่วนลงเหลือ 22.04%

สำหรับผลประกอบการในช่วงปี 60 ปี 61 และ ปี 62 บริษัทมีรายได้จากการขาย 47.40 ล้านบาท 67.50 ล้านบาท และ 141.82 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิ 5.71 ล้านบาทในปี 60 ก่อนจะพลิกเป็นกำไร 9.32 ล้านบาทในปี 61 คิดเป็นกำไรขั้นต้น 60.27% อัตรากำไรสุทธิ 14.13% และปี 62 มีกำไร 40.71 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 53.21% อัตรากำไรสุทธิ 28.71%

ส่วนงวด 3 เดือนปี 63 บริษัทมีรายได้จากการขาย 22.90 ล้านบาท และมีกำไร 4.89 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มี.ค.63 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 699.15 ล้านบาท คือ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอพัฒนา บริษัทมีหนี้สินรวม 343.03 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 356.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวเสริมว่า การที่ DHOUSE เข้าจดทะเบียนใน mai จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาส และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน มากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

แทงบอล

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *