กรุงไทย

“กรุงไทย”รุกทำความเข้าใจร้านค้า กำกับให้ทำตาม “เงื่อนไข” โครงการเราชนะ

“กรุงไทย”รุกทำความเข้าใจร้านค้า กำกับให้ทำตาม “เงื่อนไข” โครงการเราชนะ

“กรุงไทย” รุกทำความเข้าใจร้านค้าโครงการเราชนะที่รับชำระเกินสิทธิ กำชับให้ดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการ หลังตรวจสอบพบร้านค้าบางกลุ่มรับชำระเกินสิทธิแต่ไม่พบพฤติกรรมผิดปกติ ชี้ร้านค้าส่วนใหญ่เข้าใจและให้ความร่วมมือทำตามเงื่อนไขโครงการ

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประสานร้านค้าในโครงการเราชนะที่รับชำระเงินเกินสิทธิ จากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจและกำชับให้ดำเนินการตามเงื่อนของโครงการเราชนะ ทั้งเงื่อนไขของฝั่งร้านค้าและผู้ใช้สิทธิ โดยจากการตรวจสอบ ธนาคารพบว่า นอกจากร้านค้าที่มีพฤติกรรมผิดปกติ จำนวน 152 ร้านค้าแล้ว ยังพบว่ามีร้านค้าบางกลุ่ม ที่รับชำระเงินเกินสิทธิ แต่ไม่พบพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยธนาคารได้ดำเนินการติดต่อร้านค้าดังกล่าวเพื่ออธิบายทำความเข้าใจไปแล้วเกือบทั้งหมด และร้านค้าพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการใช้จ่ายถูกต้องตรงตามสิทธิที่ได้รับรายสัปดาห์ จะได้รับวงเงินรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ตามปกติ ส่วนผู้ถือบัตรฯที่มีการใช้จ่ายเกินสิทธิ จะมีการตัดวงเงินของท่านชำระให้กับร้านค้าที่ท่านได้ทำธุรกรรมเกินสิทธิไป โดยสามารถไปติดต่อร้านค้าที่ไปใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อไปที่ 02-109-2345 กด 3 สำหรับร้านค้า ติดต่อได้ที่ 02-111-9999 กด 9 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว จากโครงการ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และเราชนะที่มีจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีของภาคประชาชน โดยธนาคารปรับปรุงแก้ไขระบบสิทธิเรียบร้อยแล้ว และได้เพิ่มศักยภาพระบบเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะนี้และในอนาคต โดยเฉพาะแอปฯเป๋าตังที่จะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบโครงสร้างให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศ ทั้งสิทธิสุขภาพ อี-คอมเมิร์ซ และโซเชียลคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการอิสระ และเอสเอ็มอี เข้าถึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก เป็นระบบที่ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ufabet

ทิศทางและแผนงานของธนาคาร
จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต ธนาคารกรุงไทยในปีนี้ยังดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์
“กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
แนวนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน
เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน
วิสัยทัศน์ (Vision)
“กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
พันธกิจ (Mission)
• ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
• ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
มุ่งสู่… ความเป็นสถาบัน การเงินชั้นนำ ที่คุณวางใจ
ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
ROOTS OF STABILITY
รากฐานแห่งความมั่นคง
“เยาวราช” คือ ถนนสายเศรษฐกิจเส้นสำคัญ นับตั้งแต่ที่ถนนเส้นนี้ได้ถูกสร้างขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนและตามตำราภูมิศาสตร์พยากรณ์ (ฮวงจุ้ย) ก็บอกไว้ว่าถนนสายนี้ คือ ทำเลมังกรทอง ดังนั้นธนาคารหลายแห่งจึงถือกำเนิดขึ้น บนถนนสายเศรษฐกิจเส้นนี้
KRUNGTHAI TODAY
ธนาคารกรุงไทยในปัจจุบัน
ธนาคารกรุงไทยยังคงเติบโตและพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจาก “ธนาคารแสนสะดวก” หรือ “The Convenience Bank” ที่ถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด “Growing Together for Sustainability” หรือ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดำเนินการเพื่อดูแลรักษามาอย่างต่อเนื่องและจริงจังเสมอมา ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีขึ้น เพื่อนำวิธีการทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน บริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ
การจัดการด้านพลังงาน
ธนาคารมีการกำหนดใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกอาคารเป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในอาคารต่างๆขององค์กร ซึ่งได้แก่

  • อาคารนานาเหนือ
  • อาคารสุขุมวิท
  • อาคารถนนศรีอยุธยา
  • อาคารสวนมะลิ
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม
  • ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *